Tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất hiện nay

Đấu thầu là quá trình quan trọng trong việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các dự án của một tổ chức hay công ty. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc đấu thầu, các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu thường xuyên được điều chỉnh và cập nhật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn về luật đấu thầu theo luật mới nhất.pleiku.top

Chúng tôi xin giới thiệu về trang chủ : Công ty luật TL Law chuyên nghiệp nhất hiện nay

Luật đấu thầu mới nhất

Luật đấu thầu mới nhất hiện nay là Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2013. Luật này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 và đã thay thế Luật đấu thầu số 61/2005/QH11.

Các quy định chính trong Luật đấu thầu mới

Luật đấu thầu mới có các quy định chính như sau:

 • Quy định về nguyên tắc đấu thầu: Luật đấu thầu quy định rõ nguyên tắc đấu thầu, bao gồm nguyên tắc công bằng, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.
 • Quy định về phân loại hình thức đấu thầu: Luật đấu thầu mới phân loại các hình thức đấu thầu thành đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và đấu thầu nội bộ.
 • Quy định về tiêu chí chọn nhà thầu: Luật đấu thầu mới quy định rõ các tiêu chí để chọn nhà thầu, bao gồm uy tín, kinh nghiệm, khả năng tài chính và khả năng thực hiện dự án.
 • Quy định về công khai thông tin đấu thầu: Luật đấu thầu mới yêu cầu công khai thông tin đấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng đấu thầu quốc gia.
 • Quy định về giải quyết tranh chấp đấu thầu: Luật đấu thầu mới quy định quy trình giải quyết tranh chấp đấu thầu một cách minh bạch, công bằng và nhanh chóng.

Những điều cần lưu ý khi tham gia đấu thầu

Khi tham gia đấu thầu, các tổ chức hay công ty cần lưu ý các điều sau:

 • Hiểu rõ văn bản đấu thầu: Đọc kỹ và hiểu rõ văn bản đấu thầu, bao gồm các điều kiện, tiêu chí và hình thức đấu thầu.
 • Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu: Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của văn bản đấu thầu.
 • Thực hiện quy trình đấu thầu: Thực hiện đúng quy trình đấu thầu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
 • Chú ý đến thời hạn: Đảm bảo thực hiện các thủ tục đấu thầu đúng thời hạn quy định.
 • Liên hệ với cơ quan đấu thầu: Liên hệ với cơ quan đấu thầu để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình đấu thầu.

Lợi ích của việc tuân thủ Luật đấu thầu mới

Tuân thủ Luật đấu thầu mới mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức hay công ty, bao gồm:

 • Tăng tính minh bạch và công bằng trong việc lựa chọn nhà thầu.
 • Giảm rủi ro pháp lý liên quan đến việc đấu thầu.
 • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong quá trình đấu thầu.
 • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện dự án.

Tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất gồm những gì?

Luật Đấu thầu 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, thay thế Luật Đấu thầu 2013. Luật mới đã có nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn về các quy định chung về đấu thầu:
  • Khái niệm đấu thầu, nguyên tắc đấu thầu, đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu.
  • Các hình thức đấu thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
  • Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu.
 • Tư vấn về các quy định cụ thể về từng hình thức đấu thầu:
  • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định thầu, đấu thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rút gọn, đấu thầu thực hiện nhiều gói thầu cùng lúc.
 • Tư vấn về các quy định về bảo đảm dự thầu:
  • Hình thức, mức giá bảo đảm dự thầu, thời hạn, cách thức nộp, giải tỏa bảo đảm dự thầu.
 • Tư vấn về các quy định về đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:
  • Các tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
 • Tư vấn về các quy định về thương thảo hợp đồng:
  • Nội dung thương thảo, trình tự thương thảo, kết quả thương thảo hợp đồng.
 • Tư vấn về các quy định về hợp đồng, thanh toán, giải quyết tranh chấp trong đấu thầu:
  • Hình thức, nội dung hợp đồng, thanh toán hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong đấu thầu.

Ngoài ra, tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất cũng sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn về các quy định mới của Luật Đấu thầu 2023, bao gồm:

  • Bổ sung một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Quyết định 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.
  • Bổ sung quy định về hình thức chào hàng cạnh tranh.
  • Quy định rõ ràng hơn về các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định thầu, đấu thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rút gọn, đấu thầu thực hiện nhiều gói thầu cùng lúc.
  • Quy định cụ thể hơn về các tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
  • Quy định chặt chẽ hơn về việc thương thảo hợp đồng, thanh toán hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong đấu thầu.

Tư vấn luật đấu thầu theo luật mới nhất là một dịch vụ cần thiết đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. Dịch vụ này sẽ giúp các bên liên quan nắm vững các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, từ đó có thể thực hiện các hoạt động đấu thầu một cách đúng pháp luật, hiệu quả và công khai, minh bạch.

Vài nét về trang chủ : Dịch vụ luật so uy tín nhất hiện nay

Tóm tắt nội dung

Trên đây là tư vấn về luật đấu thầu theo luật mới nhất. Việc tuân thủ Luật đấu thầu mới là rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong việc đấu thầu. Hy vọng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *