Luật doanh nghiệp là? Luật hành chính là? Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật doanh nghiệp không thể bỏ qua

Luật Doanh nghiệp là gì?

pleiku.top chia sẻ Luật Doanh nghiệp là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có hiệu lực pháp lý cao nhất, điều chỉnh các quan hệ, hành vi trong quá trình thành lập, hoạt động, tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp quy định về:

 • Đối tượng áp dụng: Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp: Bao gồm quyền, nghĩa vụ chung và quyền, nghĩa vụ cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp.
 • Thành lập doanh nghiệp: Thủ tục thành lập, điều kiện thành lập, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Tổ chức và quản lý doanh nghiệp: Cơ quan quản lý, bộ máy tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong doanh nghiệp.
 • Vốn doanh nghiệp: Nguồn hình thành vốn, góp vốn, quản lý và sử dụng vốn doanh nghiệp.
 • Tài chính doanh nghiệp: Kế toán, kiểm toán, hạch toán, công khai tài chính doanh nghiệp.
 • Hoạt động kinh doanh: Các ngành, nghề kinh doanh; quyền, nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh.
 • Giải thể, phá sản doanh nghiệp: Thủ tục, điều kiện giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Luật Hành chính là gì?

Luật Hành chính là ngành luật thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, điều chỉnh các quan hệ hành chính do các cơ quan nhà nước thực hiện trong quá trình quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

 • Quản lý kinh tế: Ngân sách, tài chính, kế hoạch, đầu tư, giá cả, thị trường…
 • Quản lý văn hóa, xã hội: Giáo dục, y tế, lao động, an sinh xã hội…
 • Quản lý quốc phòng, an ninh: An ninh trật tự, quốc phòng…
 • Quản lý tài nguyên, môi trường: Đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường…

Luật Hành chính quy định về:

 • Cơ quan hành chính nhà nước: Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Công vụ nhà nước: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức.
 • Hành vi hành chính: Các loại hành vi hành chính, thủ tục hành chính.
 • Quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…
 • Sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật hành chính.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Những nhu cầu nào cần tư vấn luật doanh nghiệp?

Doanh nghiệp và cá nhân có thể cần tư vấn luật doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Thành lập doanh nghiệp: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Hoạt động kinh doanh: Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp…
 • Thay đổi, tổ chức lại doanh nghiệp: Mở rộng, thu hẹp hoạt động kinh doanh, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên/cổ đông…
 • Giải thể, phá sản doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục, hồ sơ giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 • Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến doanh nghiệp: Lao động, thuế, kế toán…

Lưu ý:

 • Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.
 • Để được tư vấn cụ thể về luật doanh nghiệp, bạn nên liên hệ với luật sư hoặc tổ chức tư vấn luật uy tín.

Bài viết nên xem: Dịch vụ tư vấn Pháp Luật tốt nhất

Lựa chọn dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp uy tín sẽ giúp doanh nghiệp và cá nhân đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *